BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 1

YG Entertainment繼2NE1出道、事隔7年後,再有女團出道。新女團BLACKPINK共有4名成員,個個都年輕貌美。 1. 主Rap、副唱──JENNIE 金珍妮Kim Je-Ni 96年生的JENNIE KIM是YG第1名公開的成員,在正式出道前,JENNIE已經經常出現在大家眼前。 2.主舞、老么──LISA 拉莉莎‧馬諾芭Lalisa Manoban 第2位是泰國藉的LISA,是隊中的老么。2012年YG發放了她練習跳舞的短片,更用上「WHO’S THAT GIRL???」的字句。 3. 領唱──JISOO 金智秀Kim Ji-Soo JISOO,樣子甜美動人,更有指她看起來像湯唯。21歲的JISOO曾參與前輩的作品MV的女主角,包括Epik High的〈Spoiler〉、HI SUHYUN的〈나는 달라(我不一樣)〉。 4. 主唱──ROSÉ 朴彩英Park Chae-Young 最後便是19歲來自澳洲的ROSÉ,早在2012年的時候,她已經與G-Dragon合作,一同合唱〈결국(WITHOUT YOU)〉一曲。

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 2

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 3

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 4

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 5

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 6

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 7

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 8

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 9

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 10

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 11

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 12

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 13

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 14

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 15

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 16

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 17

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 18

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 19

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 20

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 21

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 22

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 23

beautiful girl

BIGBANG師妹 YG新女團 BLACKPINK 成員大起底 24