ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 1

最近,ViuTv播放《港男入贅手冊》,節目會走訪港人移民聖地,好似日本、台灣、泰國、越南等地,探訪各國以娶妻移民嘅港男,了解同探討佢地外地生活嘅情況,認識當地的結婚移民政策,仲會窺探當地嘅相親活動添! 最近播放第11集,亦係馬來西亞最後一集,就講述點樣落地生根,其中講起結婚,明禎就講述於馬來西亞需要準備咩嘅文件以及有咩條件。豪Dee聽到結婚大嘆其實文件都唔重要,最重要係個結婚對象。鏡頭一轉,明禎已經著住婚妙,原來係豪Dee FF同明禎結婚。 大家一齊睇下明禎著婚妙: 佢IG都有POST婚妙相: 佢IG嘅其他相: 圖源:ViuTv截圖 IG https://www.instagram.com/minchen333/

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 2

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 3

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 4

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 5

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 6

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 7

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 8

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 9

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 10

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 11

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 12

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 13

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 14

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 15

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 16

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 17

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 18

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 19

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 20

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 21

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 22

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 23

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 24

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 25

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 26

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 27

beautiful girl

ViuTv 《港男入贅手冊》 豪Dee FF同女神明禎BB結婚 28